Gebruik van het forum

1. Algemeen
MRegio is de exploitant van dit forum.
Het forum biedt een platform voor alle geïnteresseerde partijen en is bedoeld als een gelegenheid voor wederzijdse hulp.
Wij vragen u zich aan de volgende regels te houden.
Tijdens het gebruik van dit platform accepteert u de volgende regels.

Als je feedback over Vectorworks (bv. suggesties voor verbetering of foutmeldingen) rechtstreeks aan MRegio wilt doorgeven of als je een vraag wilt stellen aan ons supportteam, kan je een verzoek indienen op www.mregio.de/kontakt.

2. Gebruikersprofielen
Elk lid van het forum heeft zijn of haar eigen profiel.
Alle relevante informatie moet naar waarheid worden ingevuld. Gebruik ook geen links die in strijd zijn met de forumregels. Kies een gebruikersnaam voor het forum, die bestaat uit letters en cijfers.
Gebruikersnamen mogen geen e-mailadressen, bedrijfsnamen, URL’s en dergelijke bevatten.
De gebruikte handtekeningen mogen op geen enkele manier aanstootgevend of onwettig zijn.

Het gebruik van inhoud en afbeeldingen waarvan de inhoud vulgair, illegaal, politiek of provocerend is, is uitdrukkelijk verboden.

3. Netiquette, gedrag op het forum
Dit forum wordt gebruikt om ideeën uit te wisselen met andere gebruikers, vragen te stellen en te discussiëren.
We zouden het leuk vinden als je beginners en nieuwkomers helpt om hun weg te vinden op het forum. Respecteer andere meningen, zelfs als ze niet overeenkomen met uw mening. In het forum moet de gebruikelijke netiquette voor nieuwsgroepen worden gehandhaafd.

De volgende onderwerpen zijn niet welkom op het forum en worden niet getolereerd:

  • Bijdragen die in strijd zijn met licentievoorwaarden
  • Het invoegen van teksten van derden, bijvoorbeeld van websites, is om auteursrechtelijke redenen verboden.
  • Het vragen, promoten en linken naar auteursrechtelijk beschermde inhoud voor illegale doeleinden (bijv. illegale software, cracks, serienummers, downloadbronnen of instructies voor het gebruik van illegale software)
  • Beledigingen, onvriendelijk gedrag van welke aard dan ook.
  • Berichten over ‘nepproblemen’ om zinloze discussies of beleidsdiscussies af te dwingen en berichten die erop gericht zijn panelleden te demotiveren en/of de discussie niet ten goede te komen
  • Vulgaire uitingen of bijdragen met illegale, gewelddadige, discriminerende, pornografische of erotische inhoud zijn uitdrukkelijk verboden, evenals het beledigen van mensen, bedrijven, producten, enz.
  • (gecamoufleerd) Adverteren via berichten op het forum en in het eigen profiel en voettekst van de gebruiker is over het algemeen verboden. Uitgesloten van deze verordening zijn alle partnerbedrijven van MRegio, evenals reclame die na overleg of met uitdrukkelijke toestemming van MRegio toelaatbaar is geacht.
  • Aanbiedingen voor verkoop en aanvragen voor aankoop van producten buiten MRegio.

Berichten met een van de bovenstaande inhoud worden verwijderd.
Het lid in kwestie zal worden gewaarschuwd en zonder uitleg van het forum worden verwijderd in geval van herhaalde overtreding of in ernstige gevallen.
In bijzonder ernstige gevallen zal strafrechtelijke vervolging worden ingesteld.
Onder misbruik wordt ook verstaan het inloggen met meerdere accounts om kunstmatig discussies aan te wakkeren. Als je merkt dat een ander lid deze forumregels overtreedt, neem dan contact op met de moderators.

4. Overtreding van de forumregels
We behouden ons het recht voor om berichten die in strijd zijn met onze regels zonder opgaaf van redenen te bewerken of te verwijderen.
Het niet naleven van onze forumregels kan leiden tot vermaningen of uitsluiting van een gebruiker van het forum.
Noch de maatregel zelf, noch de rechtvaardiging zijn ooit onderwerp van publieke discussie. Overeenkomstige berichten worden verwijderd.

Als een getroffen gebruiker het niet eens is met de beslissing van een moderator met betrekking tot het verwijderen van een bericht of forumuitsluiting, kan hij of zij rechtstreeks contact opnemen met MRegio. Gebruik hiervoor het contactformulier onder www.mregio.de/kontakt.

5. Opmerkingen over het maken van berichten
Gebruik de zoekfunctie van het forum om te zien of een probleem al eerder is besproken of opgelost. Dit is vaak de snelste en verstandigste manier om tot een oplossing te komen.

Om een nieuw onderwerp of bericht aan te maken, moet je er eerst voor zorgen dat het nog niet bestaat.
Formuleer uw vragen zo nauwkeurig mogelijk.
Gebruik beschrijvende koppen (bijv. ‘Problemen met het importeren van adressen’).
Ter wille van de duidelijkheid dient niet een volledige bijdrage van een gebruiker te worden geciteerd, maar alleen het relevante deel.

Andere forumdeelnemers zijn dankbaar voor je juiste spelling.

6. Afsluitende opmerkingen
Wij behouden ons het recht voor om deze regels te wijzigen en uit te breiden, dergelijke aanpassingen zijn op elk moment mogelijk.
Wij behouden ons het recht voor om niet elke inschrijving te registreren. Er bestaat geen wettelijk recht op registratie.
Individuele gevallen, die niet onder dit reglement vallen, worden behandeld en beslist door de moderatoren op basis van de feiten van de zaak.

Hartelijk dank voor uw steun.
Het MRegio-team